తెలంగాణా ప్రజలకు రేషన్ తో పాటు ఇవి కూడా ఇస్తారు.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అక్టోబర్ ఒకటో తారీకు నుంచి రేషన్ పంపిణీ జరగబోతోంది. రేషన్ సరుకుల లో నెలవారీగా ఇచ్చే బియ్యం పప్పులు చక్కెర ఇలాంటి వాటితో పాటు …

Read more